Doradztwo transakcyjne i finansowe

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy doświadczonym zespołem doradców transakcyjnych. Pomagamy naszym klientom – właścicielom i menedżerom firm, realizować transakcje fuzji i przejęć oraz doradzamy w zakresie finansów przedsiębiorstw. Nasza wiedza ekspercka i doświadczenie obejmuje transakcje fuzji i przejęć, zagadnienia związane z finansowymi aspektami działalności przedsiębiorstw i restrukturyzację finansową.

Wspieramy klientów realizujących rozwój poprzez akwizycje i pomagamy przedsiębiorcom realizować efektywne transakcje wyjścia z biznesu poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa. Bierzemy również udział w procesach restrukturyzacji zadłużenia, wspierając klienta w kontaktach zarówno przed bankami, jak również innymi wierzycielami i pomagamy w określeniu optymalnej struktury finansowania.

Doradzamy średnim i dużym przedsiębiorstwom działającym na rynku krajowym oraz międzynarodowo zapewniając niezależne doradztwo dostosowane do potrzeb klienta. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu złożonych i skomplikowanych transakcji, w tym także międzynarodowych, a także w realizacji kompleksowych restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Naszym nadrzędnym celem jest interes naszego klienta – pomagamy go osiągnąć dzięki naszemu wszechstronnemu doświadczeniu zdobytemu w kilkudziesięciu zróżnicowanych transakcjach.

.

CO ROBIMY?

DORADZTWO TRANSAKCYJNE


Kompleksowo realizujemy transakcje fuzji i przejęć. Uczestniczymy w każdym etapie procesu – koordynujemy cały proces począwszy od ustalenia oczekiwań klienta, rozpoznania rynku i identyfikacji optymalnych celów lub inwestorów, poprzez koordynację badania due diligence (badanie ryzyk), kończąc na prowadzeniu negocjacji umowy kupna / sprzedaży firmy.


Zajęliśmy 3 miejsce pod względem liczby zrealizowanych transakcji w Polsce w 2015 roku według MergerMarket.


Doradzamy zarówno w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw (sell-side), jak i w transakcjach zakupu firm (buy-side). Realizujemy transakcje typu MBO i LBO.

DORADZTWO FINANSOWE


W zakresie doradztwa finansowego zapewniamy klientom m.in. wsparcie w zarządzaniu wartością ich przedsiębiorstw. Naszym celem, jako doradców finansowych, jest pomoc klientom w wyborze i wdrożeniu optymalnych rozwiązań dla zaspokojenia ich potrzeb.

Uważamy, że podstawą sukcesu jest dobra komunikacja zarówno potrzeb, jak i możliwych rozwiązań. Chcemy, aby nasi Klienci rozumieli dlaczego proponowane przez nas rozwiązania są dla nich optymalne.

Łączymy szeroką wiedzę teoretyczną z doświadczeniem transakcyjnym i biznesowym. Posiadamy bogate doświadczenie zarówno we współpracy ze spółkami publicznymi, jak i przedsiębiorstwami prywatnymi.Oferujemy wsparcie przy realizacji projektów m.in. z następujących obszarów środowiska biznesowego: wyceny na potrzeby strategiczne i zarządcze, strategie rozwoju, biznesplany i studia wykonalności przedsięwzięć, programy motywacyjne, optymalizacje struktur organizacyjnych.

RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA


Pomagamy przedsiębiorstwom, które doświadczają trudności związanych z obsługą zadłużenia finansowego. Wspieramy spółkę w procesie restrukturyzacji zadłużenia: pracujemy wspólnie z jej przedstawicielami nad ustaleniem optymalnego scenariusza pozyskania środków, pomagamy ustalić realny harmonogram spłat, bierzemy udział w negocjacjach z wierzycielami oraz uczestniczymy w przygotowaniu dokumentacji i umów niezbędnych dla pozyskania finansowania na zmienionych, korzystniejszych warunkach.

Doradzamy również przy procesach restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej. Pomagamy właścicielom firm działających w formie spółki osobowej oraz przedsiębiorstw zorganizowanych w złożone grupy kapitałowe w doprowadzeniu organizacji do przejrzystej i funkcjonalnej formy. Dzięki restrukturyzacji organizacyjnej możliwe jest późniejsze pozyskanie kapitału (w formie emisji obligacji lub akcji) lub sprzedaż przedsiębiorstwa do inwestora strategicznego albo finansowego.

Szczegółowe informacje w zakresie świadczonych usług restrukturyzacji finansowej.

DORADZTWO W SPORACH GOSPODARCZYCH


Wiedza ekspercka i doświadczenie w obszarze corporate finance, wzbogacone ugruntowanymi podstawami teoretycznymi bazującymi na działalności naukowej, sprawiają, że Navigator Capital był wielokrotnie wybierany jako doradca w sprawach ekonomiczno-finansowych na potrzeby procesów prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Doświadczenie ze sporządzania analiz i opinii eksperckich uzupełniają doświadczenie Navigator Capital o kluczowe kompetencje potrzebne przy realizacji projektów związanych z procesami sądowymi. Wielokrotnie przygotowywaliśmy dokumenty dla celów przedsądowych, sądowych oraz arbitrażowych. Skupiamy się na kluczowych zagadnieniach z punktu widzenia postępowania. Posiadamy umiejętność szybkiej i efektywnej współpracy z kancelariami prawnymi prowadzącymi proces.

Znamy realia, dynamikę i specyfikę procesów prowadzonych przez sądami arbitrażowymi i powszechnymi. Pozwala nam to na obiektywną ocenę silnych i słabych stron argumentacji przygotowanej na potrzeby procesu i propozycję odpowiednich jej korekt.

Doświadczenie

Transakcje